Bếp cồn Trangia Spirit Bunner B25

  • Mã số sản phẩm: TRA 602500
  • Thương hiệu SP: Trangia
  • Giá bán: 400.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 400000

Mua

Giới thiệu

Trangia Spirit Burner 602500

This alcohol/spirit burner is for storm cookers No. 25, 27, 28 and spirit stove No. 23.

It includes simmering ring to control flame.

Weighs 113g.

Made in Sweden

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: