Bộ dao muỗng nĩa Coghlans Chow Kit

  • Mã số sản phẩm: COG 721BP
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 102.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 102000

Giới thiệu

Description:

Three piece stainless steel knife, fork and spoon set clip together for easy carrying and storage. Comes with a reusable pouch.


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: