Bộ kềm dã ngoại Coghlans Camper's Tool

  • Mã số sản phẩm: COG 9690
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 234.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 234000

Mua

Giới thiệu

Description

Includes combination regular and needle nose pliers, vise grip teeth, wire cutter, 3 sizes screwdriver blades, Philips screwdriver, can opener, punch/awl, bottle opener, file and two knife blades with carrying case. Stainless steel.

Folds to 1 x 4” (2.5 x 11 cm)

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: