Bộ sơ cứu bàn chân Coghlans Foot Care Kit

  • Mã số sản phẩm: COG 8043
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 180.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 180000

Mua

Giới thiệu

Description

Moleskin protects feet from painful pinching, rubbing or blisters.

Specs

Contains: 1 Piece 3” x 4” (7.6 x 10.2 cm) Pre-Cut Moleskin, 1 Piece 3” x 4” (7.6 x 10.2 cm) Moleskin, 2 Antiseptic Swabs, 3 - 3/4” x 3” (1.9 x 7.6 cm) Adhesive Strips, 5 - 3/8” x 1 1/2” (1 x 3.8 cm) Adhesive Strips.

Origin:

Made in USA

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: