Búa cao su Coghlans Rubber Mallet

  • Mã số sản phẩm: COG 9460
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 156.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 156000

Giới thiệu

   Description

Tent peg mallet with a rubber head and wooden handle.

Includes a steel tent peg puller.


   Specs 

Weight: 16 oz. (454 g)


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: