Can nhựa xếp Coghlans Expandable Camp Jug

  • Mã số sản phẩm: COG 9737
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 319.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 319000

Giới thiệu

Can nước Coghlans xếp

Description

Unique press and flow capability allows pouring in upright position.

Strong polyethylene construction with a comfortable carry handle.

Screw on cap with an On-Off spout.

Specs

Capacity: 2 U.S. gal. (8 L)

Origin:

Made in TaiwanÝ kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: