Danh sách SP

1/3 1 2 3

 

Climbing Technology

Thương hiệu trang thiết bị an toàn cứu hộ và dụng cụ leo núi Climbing Technology trực thuộc Aludesign S.p.A,
với 30 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các trang thiết bị bảo hộ cá
nhân tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm dụng cụ leo núi, làm việc trên cao và
công cụ an toàn cứu hộ được thiết kế đặc biệt cho sự an toàn và dễ sử
dụng. Móc khóa léo núi, ròng rọc, đai an toàn, thiết bị hãm Belay
Devices, mũ bảo hộ v.v được sản xuất tại Italy (
Made in Italy). Climbing Technology liên tục nghiên cứu vật liệu mới và kỹ thuật chế biến mới tạo ra các thiết bị đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, thể thao tiên tiến nhất.