Cọc lều nhôm Coghlans Aluminium Tent Pegs

  • Mã số sản phẩm: COG 8046
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 91.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 91000

Mua

Giới thiệu

  Description

7 inch lightweight tent stakes in a 4-pack. 

These tent pegs are made from high strength aluminum.

  Specs

Four 1/4” x 7” (6 mm x 18 cm) pegs

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: