Cưa Opinel Saw No12 Stainless Steel Blister Pack

  • Mã số sản phẩm: OPI 000658
  • Thương hiệu SP: Opinel
  • Giá bán: 990.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 990000

Mua

Giới thiệu

Cưa Opinel Saw No12 Stainless Steel Blister Pack - Garden Knife - Folding saw knife

Sharp teeth, effortless and clean cutting achieved simply by pulling.

Handle: Beech wood

Blade length: 12 cm

Blade: Stainless Steel

Part #:000658

Made in France

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: