Cưa xếp bỏ túi Coghlans Pocket Sierra Saw

  • Mã số sản phẩm: COG 0562
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 309.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 309000

Mua

Giới thiệu

Description

The ultimate pocket saw for the outdoors and around the home.

Never needs sharpening! Safe One-Touch Lock System - Blade locks open for safe use.

Comfortable and ergonomic grip with slip-resistant handles.

Blade folds into the handle for storage and carrying.

Origin:

Made in Korea


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: