Cuộn dây phơi đồ Coghlans Laundry Reel

  • Mã số sản phẩm: COG 8512
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 112.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 112000

Giới thiệu

Description:

Strong nylon rope with 2 brass hooks. Sturdy ABS plastic construction.

Specs:

Weight: 2 1/2 oz. (70 g) Length: 21’ (6.4 m)

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: