Dao Opinel Prunning No8 Stainless Steel Blister Pack

  • Mã số sản phẩm: OPI 000656
  • Thương hiệu SP: Opinel
  • Giá bán: 640.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 640000

Mua

Giới thiệu

Dao Opinel Prunning No8 Stainless Steel Blister Pack - Garden Knife

Curved blade, bevelled on both sides, for grafting or incising.

Handle: Beech wood

Blade length: 8 cm

Blade: Stainless Steel

Part #:000656

Made in France


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: