Dây thắt túi ngủ Coghlans Sleeping Bag Straps

  • Mã số sản phẩm: COG 7890
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 91.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 91000

Mua

Giới thiệu

Description:

Straps are 3/4” (2 cm) polypropylene 48” (122 cm) in length and have a quick tab release buckle.

Easy to cut and seal to desired length.

Specs:

Two 48" straps.

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: