Đĩa Multi-disc Trangia MD25

  • Mã số sản phẩm: TRA 602509
  • Thương hiệu SP: Trangia
  • Giá bán: 230.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 230000

Mua

Giới thiệu

Trangia Multi Disc

The Trangia Multi Disc 21cm is made to work with all 25 series pots.

Use it as a lid, strainer, cutting board, base for use on snow etc. It also has an opening to fit over the handle for easy straining.

Weight 90 gr

Made in Sweden


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: