Hộp đựng diêm Coghlans Plastic Match Box

  • Mã số sản phẩm: COG 8746
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 43.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 43000

Mua

Giới thiệu

High-visibility orange plastic matchbox ensures it won’t get lost. Holds enough matches for a weekend trip. Features a rubber 0-ring for a watertight seal and an emergency fire starter flint on bottom.

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: