Keo trét đường chỉ Coghlans Seam Seal

  • Mã số sản phẩm: COG 9695
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 191.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 191000

Mua

Giới thiệu

Description:

Waterproofs sewn seams on nylon and other synthetic outdoor fabrics. Easy to use applicator. Colorless, flexible, and washable.

Origin:

Made in USA

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: