Lọ đựng muối tiêu Coghlans Salt and Pepper Shaker

  • Mã số sản phẩm: COG 8236
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 55.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 55000

Mua

Giới thiệu

Description:

A compact, sturdy, shaker ideal for outdoor dining. The end caps are removable for easy filling and are spill and moisture proof.

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: