Ly nhựa xếp Coghlans Fold-A-Cup

  • Mã số sản phẩm: COG 8309
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 145.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 145000

Mua

Giới thiệu

Description

Durable crushproof plastic cup.

Convenient to carry in pocket or pack.

Specs

Holds 7 fluid oz. (200 ml)

Color: Blue / Red / Yellow

Weight: 1 oz. (28 g)

Origin:

Made in Sweden

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: