Miếng chắn gió Coghlans Windscreen

  • Mã số sản phẩm: COG 8566
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 407.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 407000

Mua

Giới thiệu

Description

Cook faster with less fuel by increasing stove efficiency. Made from anodized aluminum, the end pins anchor screen for stability.

Specs

Size: 10” x 3 2/4” x 1” (25 x 9.5 x 2.5 cm) (folded) Size: 5 panels 10” x 19” (25 x 48 cm) (open) Weight: 9 oz. (270 g)

Origin:

Made in Taiwan

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: