Miếng che mắt kèm Nút tai Lewis N. Clark Eye Mask and Ear Plugs

  • Mã số sản phẩm: LNC 705
  • Thương hiệu SP: Lewis N. Clark
  • Giá bán: 110.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 110000

Mua

Giới thiệu

Miếng che mắt kèm Nút tai Lewis N. Clark Eye Mask and Ear Plugs. Miếng bịt mắt và Nút bịt tai giảm tiếng ồn Lewis N. Clark giúp thoải mái khi ở nhà hay đi du lịch

This eye mask and ear plugs set is designed to keep you comfortable whether you're at home or on the road.

Light-blocking eye mask with elastic strap

Includes one pair of ear plugs

Ear plugs mold to shape of ear for decreased noise

Ear Plugs: 1in x 0.5in

Eye Mask: 7.5in x 3.5in

Weight: 1.0 Ounces

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: