Móc khóa Coghlans Biner With Bottle Carrier

  • Mã số sản phẩm: COG 0572
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 53.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 53000

Giới thiệu

Description

5 mm Anodized Aluminum Biner with secure plastic ring that fits over the neck of most 16 oz.

(500 ml) plastic bottles.

Attach to backpacks, beach bags or belt loops.

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: