Móc khóa Vargo Titanium Keychain Tool 1.2

  • Mã số sản phẩm: VAR T-425
  • Thương hiệu SP: Vargo
  • Giá bán: 490.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 490000

Giới thiệu

Ultralight Multipurpose Key Chain Tool

Even key chains can serve multiple purposes, like the Vargo Titanium Key Chain Tool - 1.2. Similar to the Vargo 1.1 Titanium Key Chain Tool, the 1.2 features a reverse-cutting can opener, bottle opener, 5mm/6mm/8mm wrenches, flathead screwdriver, and key ring attachment. With full titanium construction, you’ll forget you’re even carrying it.

Features:

Solid, one-piece design of lightweight titanium

Reverse-cutting can opener

5, 6, and 8 mm wrenches

Flathead screwdriver

Keyring attachment

Specifications:

Weight: 0.5 ounces (14 grams)

Length: 2.7 inches (68 mm)

Width: 1.3 inches (33 mm)

Height: 0.1 inches (3 mm)

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: