Nắp bình giữ nhiệt Laken Futura Thermo

  • Mã số sản phẩm: LAK TTF
  • Thương hiệu SP: LAKEN
  • Giá bán: 100.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 100000

Mua

Giới thiệu

Bình giữ nhiệt Laken - Bình lưỡng tính Laken - Bình đựng nước Laken - Bì đông đựng nước - Ly giữ nhiệt -- ca giữ nhiệt - ly cách nhiệt - ca cách nhiệt - Túi đựng chai nước Laken - Túi đựng bình giữ nhiệt

Narrow Cap for Laken Futura Stainless Steel Thermos Bottles

Made in Spain

*This is a narrow screw-on cap with a silicone gasket and a special insulating layer for use with narrow necked Stainless Steel Thermos bottles.

*Silicone gasket and a special insulating layer
BPA-free

*Use for LAKEN Futura Stainless Steel Thermos Bottles


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: