Ống nhòm Carson Caribou 10x42mm Mossy Oak Treestand Waterpoof

  • Mã số sản phẩm: CS MO-042
  • Thương hiệu SP: Carson
  • Giá bán: 2.800.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 2800000

Giới thiệu

Ống nhòm Carson Caribou 10x42mm Mossy Oak Treestand Waterpoof MO-042

Ống nhòm Carson Caribou 10x42mm Mossy Oak Treestand Waterpoof bán chạy nhất của Carson.

Desciption:

The MO-042 Caribou™ is a 10x42mm Binocular with Mossy Oak® Treestand® camouflage. They feature BAK-4 prisms and a nitrogen purged waterproof body. The Caribou™ Binocular is covered with a rubberized armor for shock resistance and comfort. It boasts extra long eye-relief for eyeglass wearers. The Caribou™ Binocular is ideal for hunting, hiking and any outdoor activities.

Specifications:

Model Name    Caribou™ Mossy Oak

Model Number    MO-042

Magnification    10x

Objective Lens Diameter    42mm

Prism Type    BAK-4

Lens Coating    Fully Multi-Coated

Field of View (at 100m/at 100yds.)    315 ft. at 1,000 yards

Eye Relief    16mm

Weight    1.5 lbs.

Dimensions    5" x 6" x 2.1"

Accessories    Pouch, neck strap, lens covers and lens cloth

Case pack info:

Item Box Dimensions    6.375" x 3.25" x 7.25"

Item Box Weight    1.9 lbs.

UPC    750668-00814-5

Ý kiến

Đã có1Người bình luận
  • Khách 10-11-2017 15:46:29 Đánh giá:5 sao (rất tốt)

    Có màu đen ki

    Trả lời của người phục vụ:

    Bản màu Đen có series: VP-042

Tổng số: 1 (Hồ sơ), Tổng số trang: 1 (Trang) | Trang đầu  Trang cuối

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: