Phểu lọc Coghlans Funnel With Strainer Screen

  • Mã số sản phẩm: COG 8100
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 54.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 54000

Mua

Giới thiệu

Description

Stove and lantern funnel made of high strength polypropylene with brass strainer screen.

Self-supporting design allows for easy filling.

Specs

Diameter: 2 1/4” (5.7 cm)

Origin:

Made in Canada

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: