Phích cắm du lịch Lewis N. Clark Adapter Plug (Europe/Asia)

  • Mã số sản phẩm: LNC E106
  • Thương hiệu SP: Lewis N. Clark
  • Giá bán: 90.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 90000

Mua

Giới thiệu

Phích cắm du lịch Lewis N. Clark Adapter Plug (Europe/Asia). Phích cắm du lịch các nước Châu Á và Châu Âu

Lewis N. Clark adapter plugs are lightweight and durable devices designed to allow an appliance to fit into an outlet with a different plug configuration.

For most outlets in Asia and Europe

Dimensions: 1.5in x 1in x 0.5in

Note: Adapter plugs do not convert electricity

Weight: 1.0 Ounces

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: