Phích cắm du lịch Lewis N. Clark Adapter Plug (South Pacific)

  • Mã số sản phẩm: LNC E107
  • Thương hiệu SP: Lewis N. Clark
  • Giá bán: 90.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 90000

Mua

Giới thiệu

Phích cắm du lịch Lewis N. Clark Adapter Plug (South Pacific). Phích cắm du lịch các nước Trung Quốc, Úc, New Zealand, Fiji, và Nam Thái Bình Dương

Lewis N. Clark adapter plugs are lightweight and durable devices designed to allow an appliance to fit into an outlet with a different plug configuration.

For most outlets in China, Australia, New Zealand, Fiji, and the South Pacific

Dimensions: 1.5in x 1in x 0.5in

Note: Adapter plugs do not convert electricity

Weight: 1.5 Ounces

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: