Quạt lều du lịch mini Coghlans Mini Fan

  • Mã số sản phẩm: COG 9485
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 69.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 69000

Mua

Giới thiệu

Description:

Portable, battery operated Mini Fan with plastic blades. Safe to use.

Specs:

Takes 2 AA Batteries (not included)


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: