Thiết bị leo Ascenders

Giới thiệu danh mục Thiết bị leo Ascenders

Thiết bị leo dây chuyên dụng Ascenders (Thiết bị hãm leo lên cho tay hoặc chân) Thiết kế cho leo dây núi, cứu hộ chuyên nghiệp Thương hiệu Climbing Technology, KONG Italy, Made in Italy. Tiêu chuẩn CE, EN, UIAA

Danh sách SP

1/1