Thiết bị hãm Belay Devices & Descenders

Giới thiệu danh mục Thiết bị hãm Belay Devices & Descenders

Thiết bị tuột dây Descenders - Thiết bị hãm Belay Devices chuyên dụng cho leo núi thể thao, cứu hộ, bảo hộ lao động làm việc trên cao Thương hiệu Climbing Technology, KONG Italy - Made in Italy. Tiêu chuẩn CE, EN

Danh sách SP

1/1