Túi cứu thương Coghlans Trek I First-Aid-Kit

  • Mã số sản phẩm: COG 9801
  • Thương hiệu SP: Coghlans
  • Giá bán: 363.000 VNĐ

Số lượng mua: - +Hết hàng

Tổng thành tiền: 363000

Giới thiệu

Description

A basic practical kit containing 23 useful components in a lightweight nylon case.

Specs

Contents: Instant Guide to First Aid, one Cohesive Gauze 1” x 10 Yards, four Gauze Pads 3” x 3”, two Butterfly Closures, six Fabric Bandages 1’ x 3”, one Knuckle Fabric Bandage, two Povidone - Iodine Pads, three Antiseptic Towelettes, one Needle, one Moleskin 2” x 3”, five Mini Strips.

Made in USA

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: